Con cái di dân có thu nhập cao hơn cha mẹ mình, nhưng thế hệ thứ ba kém hơn

Thế hệ thứ hai thành đạt hơn một phần là do cha mẹ di dân có những kỳ vọng với con cái của mình để bù đắp cho sự hy sinh của họ khi họ di cư và nắm bắt những cơ hội tốt hơn ở Canada. Nhưng thế hệ thứ hai không đặt nhiều kỳ vọng cho con cái mình.