Các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương áp dụng chương trình của Nova Scotia để khuyến khích sinh viên ngoại quốc ở lại sau khi tốt nghiệp

Chương trình “Study and Stay” sẽ được áp dụng trên toàn vùng. “Atlantic Canada chưa bao gặp khó khăn về việc thu hút di dân có kỹ năng – khó khăn là ở chỗ giữ chân họ, họ tới đây và không ở lại.”

Con cái di dân có thu nhập cao hơn cha mẹ mình, nhưng thế hệ thứ ba kém hơn

Thế hệ thứ hai thành đạt hơn một phần là do cha mẹ di dân có những kỳ vọng với con cái của mình để bù đắp cho sự hy sinh của họ khi họ di cư và nắm bắt những cơ hội tốt hơn ở Canada. Nhưng thế hệ thứ hai không đặt nhiều kỳ vọng cho con cái mình.