Quebec muốn hủy bỏ 18000 hồ sơ di dân diện skilled-worker trong kế hoạch cải tổ di trú

Di trú & định cư, Quebec

Chính quyền thuộc đảng Coalition Avenir Quebéc (CAQ, Liên minh Tương lai Quebec) dự định hủy bỏ 18 ngàn hồ sơ di dân diện người lao động có kỹ năng (skilled worker) muốn định cư ở Quebec và có nhiều thay đổi về luật di trú của tỉnh bang, trong đó nhấn mạnh tới các kỹ năng tiếng Pháp và các nhu cầu lao động của khu vực.

Khi đệ trình Dự luật 9 hôm thứ Năm 7/2, bộ trưởng di trú Simon Jolin-Barrette của Quebec nói rằng mục tiêu là làm mới lại từ đầu với một chính sách “có tính cá nhân” hơn nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động.

“Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho bất cứ ai từ khắp thế giới tới định cư ở Quebec, nhưng chúng tôi muốn nói rằng: hãy tới làm việc ở Quebec, nhưng bạn sẽ phải tiếng Pháp và có kiến thức về các giá trị Quebec để ở đây mãi mãi,” bộ trưởng Jolin-Barrette nói tại một cuộc họp báo.

Có lúc ông mô tả cách tiếp cận mới của tỉnh bang là “Tinder của di trú”, ý nhắc tới ứng dụng hẹn hò nổi tiếng.Ông mô tả hệ thống hiện tại của Quebec là ai nộp trước được trước, thay vì dựa trên các nhu cầu của thị trường lao động.

“Nay chúng tôi sẽ thay đổi điều đó. Chúng tôi so hồ sơ của ứng viên với những công việc mà chúng tôi cần. Vì vậy chúng tôi sẽ kết nối cho khớp với nhau.”

Dự luật 9 bao gồm một tu chính án cho Đạo luật Di trú Quebec để “làm sáng tỏ” các mục tiêu của nó, trong đó có bảo đảm rằng di dân phải học tiếng Pháp và tiếp nhận “các giá trị dân chủ và các giá trị Quebec được biểu đạt trong Hiến chương Nhân quyền và Quyền Tự do”.

Dự luật này cũng trao cho bộ trưởng di trú quyền áp đặt các điều kiện đối với người nước ngoài muốn trở thành thường trú nhân, để bảo đảm rằng họ đáp ứng nhiều yêu cầu, trong đó có các nhu cầu lao động khu vực, cũng như “sự hội nhập ngôn ngữ, xã hội hoặc kinh tế” của tỉnh bang.

Tuy nhiên, dự luật này không nêu cụ thể về cách thực hiện điều đó. Giới chuyên gia đã từng đặt câu hỏi liệu một bài kiểm tra về các giá trị, như một trong những lời hứa then chốt của đảng CAQ trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, có hợp pháp theo luật Canada.

Các đương đơn bị hủy hồ sơ sẽ được hoàn tiền

Theo dự luật này, có tên “Đạo luật tăng sự thịnh vượng kinh tế xã hội của Quebec và đáp ứng đúng mức các nhu cầu của thị trường lao động thông qua hội nhập thành công của di dân”, bất cứ hồ sơ di dân nào trước ngày 2/8/2018 sẽ không còn giá trị.Nguồn: CBC, 7/2/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

One thought on “Quebec muốn hủy bỏ 18000 hồ sơ di dân diện skilled-worker trong kế hoạch cải tổ di trú

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.