Bộ Y tế Canada khuyến cáo trẻ em, thiếu niên dưới 18 tuổi không nên dùng thuốc ho-cảm lạnh có opioid

Y tế & sức khỏe

Bộ Y tế Canada nói rằng trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không nên sử dụng các sản phẩm trị ho và cảm lạnh có chứa opioid.

Một đánh giá an toàn của bộ y tế phát hiện rằng có ít bằng chứng cho thấy công hiệu chất ma túy mạnh này trong các sản phẩm trị ho và cảm lạnh ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Đánh giá này không tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ nào về mối liên hệ giữa các sản phẩm như vậy với các rối loạn sử dụng opioid ở thanh thiếu niên Canada, đã xác định được rằng việc họ sử dụng chất này sớm có thể là một yếu tố dẫn tới việc nghiện chất này về sau.

Ba loại opioid kê toa được phép điều trị các triệu chứng ho ở Canada: codeine, hydrocodone và normethadone. Codeine cũng có trong các thuốc không cần toa với các công thức liều thấp để điều trị ho và cảm lạnh.Bộ Y tế Canada khuyên các bậc cha mẹ nên hỏi chuyên viên chăm sóc sức khỏe của họ về các lựa chọn thay thế cho các sản phẩm trị ho và cảm lạnh có chứa opioid dành cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Việc sử dụng các sản phẩm chứa opioid này đã giảm dần ở những bệnh nhân dưới 18 tuổi trong 5 năm qua: số toa thuốc cho nhóm tuổi đó hiện chỉ chiếm 4% trong tổng số toa được cấp thuốc cho người Canada.

Nguồn: CTV, 18/2/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.