Chính quyền Ontario có thể bị kiện tính giá quá cao cho lệ phí giấy hôn thú, giấy khai sinh và nhiều phí khác

Ontario

Một cơ quan giám sát tài khóa của Ontario nói rằng chính quyền tỉnh bang đang tính giá quá cao cho một số lệ phí như lệ phí làm giấy hôn thú và giấy khai sinh; điều này có thể khiến chính quyền bị kiện.

Trong một báo cáo công bố hôm 19/3/2019, Văn phòng Trách nhiệm giải trình Tài chính (FAO) nói rằng tiền thu từ những loại lệ phí đó cũng như lệ phí bảo đảm tài sản cá nhân và lệ phí thành lập công ty tiếp tục cao hơn rất nhiều so với chi phí thực hiện.

Báo cáo này nói rằng các lệ phí bảo đảm tài sản cá nhân, liên quan tới việc đăng ký quyền giữ (vật thế chấp nợ), được dự báo sẽ mang lại số tiền thu cao gần gấp 13 lần so với chi phí thực hiện trong năm 2018-19, trong khi lệ phí thành lập công ty được dự báo mang lại số tiền thu cao gấp 3 lần chi phí.

Số tiền thu từ các lệ phí giấy khai sinh, giấy hôn thú, giấy khai tử được dự báo sẽ cao hơn1.2 lần so với chi phí.

FAO nói rằng về mặt pháp lý chính quyền tỉnh bang có nghĩa vụ phải tính lệ phí “có liên quan hợp lý” tới chi phí cung cấp dịch vụ công.FAO cảnh báo rằng nếu không đúng như vậy, tòa án có thể xem lệ phí đó là một khoản thuế và tuyên bố nó bất hợp pháp.

FAO cho rằng do quy định pháp lý bắt buộc các mức phí dịch vụ công phải có sự liên quan hợp lý tới chi phí của dịch vụ được cung cấp, các lệ phí dịch vụ này có thể bị kiện.

Quan ngại này trước đây đã được tổng kiểm toán Ontario nêu ra, theo FAO.

Trong khi đó, chính quyền đã có thể tăng lệ phí đăng ký xe và tài xế, dự kiến sẽ thu hồi được 82% chi phí trong năm in 2018-19, giảm từ 86% trong năm trước, theo FAO.

Loại lệ phí này dự kiến sẽ tăng với tỷ lệ thấp hơn — 1.8% trong năm 2018-19 so với 10.1% hàng năm trong 6 năm trước — một phần là do chính quyền quyết định hủy bỏ việc tăng lệ phí đã được hoạch định.

Tính chung, Ontario dự kiến thu đợc 3 tỷ đô-la từ các lệ phí dịch vụ trong năm 2018-19, tăng từ 2.9 tỷ đô-la trong năm trước.

FAO cho biết dựa trên thông tin văn phòng này nhận được từ chính quyền tỉnh bang, có thay đổi về 116 lệ phí dịch vụ trong năm 2018-19, trong đó có 87 lệ phí được tăng, 26 lệ phí được bãi bỏ, và 3 lệ phí mới.

Tuy phần lớn các mức tăng lệ phí tương ứng với thay đổi về lạm phát, một số lệ phí tăng nhiều hơn đáng kể so với lạm phát, theo FAO. Ví dụ, Bộ tư pháp tăng lệ phí giấy phép rượu cho dịp đặc biệt thêm từ 40% tới 100%.

Trong khi đó, Bộ tài nguyên và lâm nghiệp bãi bỏ 3 lệ phí dịch vụ liên quan tới các giấy phép câu cá và đi săn.

Nguồn: The Canadian Press, 680 News, 20/3/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.