Nhờ đống rác lạ, cảnh sát vùng York phá 2 ổ pha chế, tịch thu lượng ma túy đá kỷ lục

Ontario, Trị an

Thu lượng ma túy đá (meth) trị giá 5 triệu đô, bắt 8 nghi phạm. Van Truong Do đang bị truy nã trên toàn Canada.


Nguồn: CTV, 680 News, CBC, 22/3/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.