Ngân sách Canada 2019: Vung tay chi tiêu để lấy lòng cử tri trong năm bầu cử, bất chấp thâm hụt và nợ công tăng mạnh

Bài đặc sắc, Kinh tế, Tài chính cá nhân, Thuế

Hôm thứ Ba 19/3/2019, bộ trưởng tài chính Bill Morneau đệ trình ngân sách liên bang thứ tư của chính phủ Đảng Tự do, và là ngân sách cuối cùng trước kỳ tổng tuyển cử vào tháng 10 sắp tới.

Ngân sách dài 460 trang với nhan đề “Đầu tư vào tầng lớp trung lưu” (“Investing in the Middle Class”) đầy những lời hứa với mục đích mua phiếu.

Những lời hứa này chủ yếu tập trung vào việc vung tay chi tiêu; như vậy có nghĩa là nợ liên bang sẽ tăng lên. Bộ tài chính dự báo có thâm hụt ngân sách trong tương lai trước mắt.

Các đảng đối lập và giới chỉ trích cảnh báo rằng Đảng Tự do nếu tái đắc cử sẽ tăng thuế để giảm thâm hụt và nợ công.
Khương An tổng hợp từ National Post, The Globe and Mail, CBC.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

One thought on “Ngân sách Canada 2019: Vung tay chi tiêu để lấy lòng cử tri trong năm bầu cử, bất chấp thâm hụt và nợ công tăng mạnh

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.