Các nhà tù liên bang sẽ lắp hệ thống ngăn chặn drone thả hàng cấm vào cho tù nhân

Liên bang, Trị an

Ngành cải huấn của Canada đã phân bổ 6 triệu đô-la cho các hệ thống điện tử để ngăn chặn các drone nhỏ xíu thả ma túy, điện thoại di động và các hàng cấm khác vào sân của các nhà tù.

Nha Cải huấn Canada lo ngại về những vụ gần đây hàng cấm được các thiết bị bay không người lái loại nhỏ, dễ mua thả vào cho tù nhân.

Nhà tù Matsqui Institution với mức độ an ninh trung bình dành cho tù nhân nam ở Abbotsford, B.C.. (Ảnh: Darryl Dyck/The Canadian Press)

Ngành cải huấn cũng sợ rằng những drone có gắn camera có thể được dùng cho các hoạt động do thám phi pháp để lấy thông tin giúp chuẩn bị vượt ngục.

Ngành này cũng muốn bắt những người trên mặt đất tìm cách ném các gói hàng cấm qua hàng rào ngoại vi.

Ngành cải huấn đang tìm một nhà thầu cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm các hệ thống phát hiện thâm nhập cũng như huấn luyện cách vận hành và bảo trì các hệ thống đó.

Các hệ thống đó sẽ được thử nghiệm trong một chương trình thí điểm tại sáu nhà tù trong 4 năm tới với mục tiêu triển khai trên toàn quốc.

Nguồn: The Canadian Press, Global News, 8/5/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.