Chương trình mua lại súng ở Toronto thu được hơn 2700 súng

Ontario, Trị an

Cảnh sát Toronto cho biết chương trình mua lại súng đã thu thập được hơn 2700 súng không còn cần tới của người dân thành phố.

Chương trình kéo dài 3 tuần này trả $200 cho người tự nguyện giao nộp súng trường, và $350 cho súng ngắn.

Cảnh sát cũng cho biết đây là số vũ khí nhiều nhất được thu thập qua một chương trình mua lại súng ở Toronto, với hơn 1900 súng trường và hơn 800 súng ngắn được giao nộp.

Những khẩu súng này sẽ được kiểm tra để xem chúng có đã được dùng để phạm tội hay không, và những người giao nộp súng cho cảnh sát sẽ không bị truy tố tội sở hữu hoặc cất giữ không an toàn một vũ khí. Tất cả những vũ khí này sẽ được hủy bỏ.

Chương trình mua lại súng lần gần đây nhất diễn ra vào năm 2008 với hơn 2000 khẩu súng được giao nộp.

Lúc bắt đầu chương trình năm nay, một thanh tra cảnh sát Toronto bị chọc quê trên mạng xã hội vì một số súng được giao nộp quá cũ.Một số súng thu thập được trong chương trình mua lại súng của Toronto năm 2019. (Ảnh: TWITTER/@InspMac)

Tuy những khẩu súng đó có thể cũ và cái tweet được nhiều người phản hồi, thanh tra Paul MacIntyre trả lời rằng đó vẫn là một bước đáng mừng tiến tới mục tiêu súng không còn ở trong nhà người dân.

Cảnh sát trưởng Mark Saunders nói ông hài lòng với mức độ tham gia chương trình.

“Những khẩu súng này có thể là nguy cơ nếu chúng lọt vào tay nhầm người sử dụng,” ông nói. “Việc loại bỏ việc sử dụng những khẩu súng này, trong đó có nhiều khẩu không được cất giữ an toàn, đóng góp cho an toàn cộng đồng.”

Thành phố tài trợ cho chương trình này với sự phê chuẩn tuyệt đối của hội đồng.

Toronto có số vụ sát nhân cao kỷ lục vào năm ngoái, và có mức tăng đột biến về số vụ tội phạm liên quan tới súng, khiến cảnh sát tịch thu lượng súng ngắn nhiều khác thường từ các đường phố.

Hồi tháng 12/2018, cảnh sát trưởng Saunders cho biết cảnh sát đã thu hơn 500 súng ngắn – nhiều hơn 222 khẩu so với năm 2017 – và số vụ sát nhân do bắn đã tăng gần 30%.

Nguồn: 680 News, 17/5/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.