Gần 4000 người ở Ontario tập trung lập kỷ lục lá phong bằng người lớn nhất thế giới

Ontario, Văn hóa & xã hội

Người dân trong cộng đồng Quinte West gần Belleville, Ontario, bày tỏ niềm tự hào Canada của họ và sắp được công nhận một kỷ lục thế giới mới.

Tổng cộng 3,942 người mặc áo thun màu đỏ tập trung tại công viên Centennial Park để tạo nên lá phong bằng người lớn nhất trong các hoạt động mừng Quốc khánh Canada. Một viên chức của tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness có mặt để xác nhận kỷ lục mới.

Sự kiện này nằm trong “Operation: Stand Proud” (“Chiến dịch: Hãy tự hào”) để ủng hộ tổ chức từ thiện Soldeir On của Quân lực Canada.

“Chúng tôi vô cùng tự hào về cội rễ quân đội bén sâu ở Quinte West,” Mike Eden, người tổ chức sự kiện nhằm đạt kỷ lục thế giới, nói.

“Chúng tôi thấy cơ hội ái quốc này để lập Kỷ lục Thế giới Guinness về lá phong bằng người lớn nhất trong dịp cuối tuần mừng Kỷ lục Thế giới Guinness là một cách thể hiện bằng hình ảnh sự tôn trọng sâu sắc và lòng biết ơn chân thành của chúng tôi đối với những người đã phục vụ quên mình, cũng như gia đình luôn ủng hộ của họ.”

Tuy họ chưa đạt mục tiêu 5,000 người tham gia, tổng số người nhiều hơn mức cần để phá kỷ lục cũ 1,589 người được lập vào ngày 1/7/2017 tại Grouse Mountain ở North Vancouver.

Nguồn: 680 News, 29/6/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.