Mức dùng cần sa ở Canada tăng 40% trong giai đoạn 2013-2017

Liên bang, Y tế & sức khỏe

Theo báo cáo ma túy thế giới mới nhất của Liên Hợp Quốc, số người Canada dùng cần sa tăng mỗi năm trong giai đoạn trước khi hợp pháp hóa cần sa giải trí ở Canada.

Báo cáo này nói rằng mức sử dụng cần sa tăng trong giai đoạn từ năm 2013 tới năm 2017. Báo cáo nhận định rằng sự gia tăng này là do giảm mức cảm nhận rủi ro của việc dùng cần sa và cuộc tranh luận quốc gia về hợp pháp hóa cần sa.

Theo báo cáo, việc sử dụng cần sa ở Canada trong giai đoạn này tăng mạnh trong nhóm từ 20 tuổi trở lên, trong khi giảm ở những người từ 19 tuổi trở xuống.

Theo Liên Hợp Quốc, mức sử dụng cần sa ở những người từ 15 tới 24 tuổi vẫn cao hơn ở những người từ 25 tuổi trở lên.

Tính theo tỉnh bang, trong năm 2017 British Columbia có tỷ lệ người dùng cần sa (23%) nhiều hơn ở những nơi khác. Nova Scotia và Manitoba cũng cao hơn mức trung bình toàn quốc 15%.

Liên Hợp Quốc nói rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của việc hợp pháp hóa cần sa giải trí ở Canada và một số tiểu bang ở Mỹ, nhưng các xu hướng ban đầu đáng theo dõi, như việc các nhóm tội phạm có tổ chức vẫn tiếp tục kiếm lợi từ cần sa.

Nguồn: The Canadian Press,680 News, 1/7/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.