Hồi tưởng hành trình tới Canada của người Việt tị nạn – Remembering the journey to Canada of Vietnamese refugees

Di trú & định cư, Video

Video by CIC. Video của Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC).

Tham khảo thêm: Chuyến tàu làm thay đổi chính sách di trú của Canada

One thought on “Hồi tưởng hành trình tới Canada của người Việt tị nạn – Remembering the journey to Canada of Vietnamese refugees

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.