Hồi tưởng hành trình tới Canada của người Việt tị nạn – Remembering the journey to Canada of Vietnamese refugees

Di trú & định cư, Video

English video with Vietnamese subtitle.

Video của Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC). Phụ đề tiếng Việt của CanadaInfo.net

Tham khảo thêm: Chuyến tàu làm thay đổi chính sách di trú của Canada

One thought on “Hồi tưởng hành trình tới Canada của người Việt tị nạn – Remembering the journey to Canada of Vietnamese refugees

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.