Hồi tưởng hành trình tới Canada của người Việt tị nạn

Di trú & định cư, Video

Video của Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC).
Phụ đề tiếng Việt của CanadaInfo.net

Tham khảo thêm: Chuyến tàu làm thay đổi chính sách di trú của Canada

One thought on “Hồi tưởng hành trình tới Canada của người Việt tị nạn

Leave a Reply