Định cư Diện Kinh nghiệm Canada (CEC) dành cho sinh viên du học

Di trú & định cư, Video

Canadian Experience Class (CEC): International Students

Video gốc của Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC).
Phụ đề tiếng Việt của CanadaInfo.net

Bài liên quan: Canada vẫy gọi sinh viên quốc tế bằng lộ trình cho nhập tịch

One thought on “Định cư Diện Kinh nghiệm Canada (CEC) dành cho sinh viên du học

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.