Gia đình Canada đóng thuế nhiều hơn chi phí sinh hoạt thiết yếu trong năm 2018

Tài chính cá nhân, Thuế

Một gia đình trung bình ở Canada đóng thuế gần $40000 trong năm ngoái, nhiều hơn các chi phí ăn, mặc và ở cộng lại, theo một báo cáo nghiên cứu mới.

Chỉ số Thuế Tiêu dùng Canada được Viện Fraser lập để cho thấy tiền thuế người dân đóng đã thay đổi ra sao theo thời gian. Gánh nặng thuế trung bình $39,299 của năm ngoái cao gần gấp ba lần mức thuế người dân Canada đóng vào năm 1961, sau khi điều chỉnh lạm phát – và đã tăng nhanh hơn nhiều so với các chi phí sinh hoạt thiết yếu như chỗ ở.

Các tác giả tính toán rằng chi phí ăn, mặc và ở của một gia đình tiêu biểu trong năm 2018 chỉ hơn $32000 một chút.

“Khi ta xem xét vài thế hệ, chúng ta đã tăng đáng kể quy mô chính phủ,” Finn Poschmann, học giả thường trú tại Viện Fraser, nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Nếu chúng ta muốn tiếp tục ủng hộ quy mô chính phủ hiện nay, chúng ta nên tự nhắc mình về chi phí tốn kém ra sao.”
Một khác biệt về phương pháp tính là Viện Fraser có bao gồm những loại thuế không do cá nhân người Canada đóng, nhưng do các doanh nghiệp đóng và có thể được ẩn trong giá thành hàng hóa.Ví dụ, các khoản khấu trừ thuế từ lương chiếm một tỷ lệ trong tổng mức thuế đóng của gia đình theo cách tính của Viện Fraser. Số liệu của Viện Fraser cũng bao gồm cac loại thuế do doanh nghiệp Canada đóng trên lợi nhuận kinh doanh – tổng cộng $4726 mỗi gia đình. 

Học giả Poschmann của Viện Fraser lập luận rằng thuế doanh nghiệp suy cho cùng do nhân viên và người tiêu dùng gánh chịu thông qua lương thấp hơn và giá cao hơn.

“Doanh nghiệp không đóng thuế, người dân đóng. Điều đó được ghi nhận rất nhiều trong nghiên cứu kinh tế và lý thuyết thuế,” ông nói. Báo cáo của Fraser không tính tỷ lệ của gia đình Canada trong lợi nhuận doanh nghiệp.

Báo cáo cũng lưu ý về mức chênh lệch giữa tiền thuế người dân Canada đóng và chi phí sinh hoạt thiết yếu của họ, như ăn, mặc và ở: mức chênh lệch này tương đương 36.3% thu nhập. “Thuế – chứ không phải các nhu cầu thiết yếu của đời sống – vẫn là chi phí lớn nhất của gia đình trên toàn quốc,” thông cáo báo chí của Viện Fraser viết.

Nhưng khi nền kinh tế phát triển, tỷ lệ thu nhập chi dùng cho các nhu cầu thiết yếu có xu hướng giảm đi.

“Tôi nghĩ rằng điều đó không phải khác thường trong các quốc gia phương Tây có kiểu nhà nước phúc lợi,” Poschmann nói. “Chúng ta không phải là cá biệt/ Chúng ta không phải là nước đánh thuế quá cao, mà cũng chẳng đánh thuế thấp.”

Nguồn: The Globe and Mail, 2/8/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.