Chỉ có ở Toronto: garage ọp ẹp được rao bán với giá $600K

Địa ốc, Ontario

Một lô đất nhỏ có garage ọp ẹp gần khu Danforth được đăng bảng bán với giá gần 600 ngàn đô-la.
Nguồn: CTV, 9/9/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.