Khôi phục cầu ở Saskatoon: dọn 635 tấn phân chim, giết 2300 bồ câu

Chuyện lạ đó đây, Saskatchewan

Các toán công nhân xây dựng đã dọn 635 tấn phân chim khỏi Cầu Sid Buckwold, với chi phí $800,000, theo thông báo của Thành phố Saskatoon.

Chi phí dọn dẹp này là một phần trong ngân sách khôi phục cây cầu này. Ngoài ra, khoảng 2,300 con bồ câu bị bắt đi và cho an tử.

Trong bản cập nhật về dự án này, chính quyền thành phố cho biết số chim bồ câu này và phân của chúng cần được dọn đi vì trọng lượng tăng thêm đó có thể gây tác hại cho cấu trúc của cầu và cũng gây rủi ro sức khỏe.

Thành phố cho biết số chim bồ cầu đó được giết một cách nhân đạo, và các rào chắn nay được lắp đặt để ngăn chặn bồ câu trở lại ở những chỗ đó.

Nguồn: CTV, 11/9/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.