Canada có 485.000 gia đình triệu phú, xếp hạng 5 thế giới

Liên bang, Tài chính cá nhân

Canada vươn lên hạng 5 thế giới trong danh sách các nước có nhiều hộ gia đình triệu phú nhất trong năm ngoái, theo một báo cáo của hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG). Mỹ lại xếp hạng nhất.

Canada có 485.000 hộ gia đình triệu phú vào năm 2016 và 385.000 vào năm 2015 (hạng 8), theo báo cáo của BCG về của cải toàn cầu. Những hộ gia đình triệu phú đó chiếm 3,5% trong tổng số hộ gia đình ở Canada, và nắm 32,5% của cải trong năm 2016, theo báo cáo thường niên lần thứ bảy được công bố tuần này.

BCG cũng dự báo rằng tới năm 2021, Canada sẽ có 785.000 hộ gia đình triệu phú, mà dự kiến sẽ chiếm khoảng 38% của cải và 5,5% tổng số gia đình. BCG dự đoán khi đó Canada sẽ tụt xuống hạng 7 trong vì bị Đức và Pháp qua mặt.

Ngoài ra, tổng mức của cải của hộ gia đình ở Canada dự kiến sẽ tăng từ 5 ngàn tỷ đô-la vào năm ngoái lên tới 5,9 ngàn tỷ đô-la trong 5 năm nữa.

Năm ngoái, Mỹ có hơn 7 triệu hộ gia đình được xem là thuộc hàng triệu phú, tiếp theo là Trung Quốc, Nhật và Vương quốc Liên hiệp Anh — tất cả đều giữ nguyên vị trí như năm ngoái.

Bahrain có tỷ lệ hộ gia đình triệu phú cao nhất. Theo báo cáo của BCG, hơn 18% gia đình ở nước ở vùng Vịnh Ba Tư nằm trong loại triệu phú.

Tính chung, của cải tài chính của tư nhân trên toàn cầu, bao gồm đầu tư, bảo hiểm nhân thọ và hưu bổng, nhưng loại trừ bất động sản, đã tăng hơn 5% trong năm ngoái, lên tới 166,5 ngàn tỷ đô-la Mỹ, theo báo cáo của BCG.

BCG nói rằng các nhân tố chính dẫn tới sự gia tăng đó là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao hơn và thị trường chứng khoán ở nhiều nơi trên thế giới đạt kết quả tốt.

Báo cáo của hãng tư vấn này về của cải gia tăng được công bố giữa lúc các mức nợ nần của người Canada tiếp tục tăng lên.

Theo một báo cáo do TransUnion Canada công bố tuần rồi, người tiêu dùng tiếp tục vay mượn để chi xài trong ba tháng đầu năm 2017, đưa mức trung bình của các loại nợ không phải mortgage trên khắp Canada lên tới $21.696, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: CBC 15/6/2017.

One thought on “Canada có 485.000 gia đình triệu phú, xếp hạng 5 thế giới

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.