Thành phố nào (ít) an toàn nhất Canada?

Theo kết quả mới công bố của cuộc thăm dò dư luận Canada về cảm nhận đối với sự an toàn tại 15 thành phố lớn