Thu nhập của dân Canada ở đâu cao/thấp nhất (Where Canada’s higher and lower earners live)

Tài chính cá nhân, Video

Theo số liệu Điều tra Dân số Canada 2016, công bố ngày 13/9/2017. (Đọc thêm chi tiết ở đây.)

Based on Canada’s Census 2016 data released on September 13, 2017. Scroll down for the English video.

Where Canada’s higher and lower earners live (English video)

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.