Xếp hạng Đại học Canada 2018

Học hành

Bảng xếp hạng chi tiết của tạp chí Maclean’s, số tháng 11/2017, theo các hạng mục: 

  • Comprehensive (trường có nhiều hoạt động nghiên cứu, và nhiều chương trình cử nhân và cao học, và các bằng chuyên môn)
  • Primarily Undergraduate (trường chủ yếu đào tạo cử nhân, ít chương trình cao học)
  • Medical Doctoral (trường y, và trường đào tạo tiến sĩ & nghiên cứu)
  • National Reputation (Danh tiếng toàn quốc)

(Đón đọc các bài chi tiết về các hạng mục.)

Nguồn: Maclean’s, 11/2017.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.