Sắp lập quỹ hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn tài chính do đình công ở Ontario

Học hành, Ontario

Chính quyền Ontario đã chỉ thị cho các trường cao đẳng của tỉnh bang lập quỹ hỗ trợ những sinh viên có thể đang gặp khó khăn tài chính do cuộc đình công của giáo viên khiến phải nghỉ học trong một tháng nay.

Bộ trưởng giáo dục cao cấp Deb Matthews nói bà đã nghe ý kiến của những sinh viên lo ngại về việc làm sao trang trải những chi phí có thể phát sinh ngoài dự kiến vì có đình công, ví dụ phải trả thêm tiền thuê nhà hay hủy các kế hoạch đi lại.

Bà Matthews nói 24 trường cao đẳng của Ontario sẽ lập quỹ dành riêng để hỗ trợ bằng tất cả những khoản tiết kiệm từ cuộc đình công, gồm những khoản lương không trả cho những nhân viên đang đình công và các khoản tiết kiệm khác vì các trường không hoạt động.

Bà nói bà sẽ làm việc với sinh viên và các trường cao đẳng để xác định các thông số của quỹ này.

Hồi đầu tuần này, Hội đồng Quan hệ Lao động của Ontario đã định ngày bỏ phiếu về đề xuất cuối cùng của Hội đồng Chủ lao động Cao đẳng dành cho các giảng viên đang đình công — việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trên mạng từ ngày 14/11 tới ngày 16/11.

Nghiệp đoàn Công chức Ontario (OPSEU), đại diện 2,000 giáo sư, giảng viên, tư vấn viên và thủ thư của các trường cao đẳng, đã kêu gọi các hội viên không chấp nhận đề xuất này.

Cuộc đình công bắt đầu vào ngày 15/10, và đã khiến 500,000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian nghỉ học.

Bộ trưởng Matthews nói bà đã họp với các lãnh đạo sinh viên và đồng ý rằng quỹ này phải được nhanh chóng thiết lập để giúp sinh viên.

Trong một thông cáo đưa ra vào chiều thứ Sáu 10/11, bà nói, “Đây là lúc khó khăn cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt cho sinh viên. Vì vậy, trong những ngày sắp tới, tôi mong mỏi làm việc trực tiếp với giới lãnh đạo sinh viên và các trường cao đẳng về cách chúng ta có thể giảm nhẹ tác động của cuộc đình công này đối với sinh viên. Họ xứng đáng được chúng ta hỗ trợ.”

Bộ giáo dục cao cấp không thể cho biết ngay là quỹ này sẽ lớn chừng nào, nhưng các trường cao đẳng đã báo cáo tiết kiệm được 5 triệu đô-la sau một cuộc đình công dài 18 ngày vào năm 2006.

Nguồn: CBC 10/11/2017.

One thought on “Sắp lập quỹ hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn tài chính do đình công ở Ontario

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.