Nhiều sinh viên cáo buộc chương trình di dân kinh tế “Đảo Hoàng tử” bị lạm dụng

Di trú & định cư, P.E.I.

Chương trình định cư diện kinh tế của Prince Edward Island (P.E.I.) đã thu hút hàng trăm người tới các cộng đồng di dân nhỏ nhưng đang tăng của đảo này (người Việt thường gọi là Đảo Hoàng tử).

Di dân diện đầu tư trong chương trình tỉnh bang đề cử (provincial nonimee program, PNP) phải lập công ty với cam kết đầu tư tối thiểu $150,000 và chi tiêu hàng năm ít nhất $75,000.

Trong diện kinh tế còn có những người lao động có kỹ năng (skilled worker). Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada phải tìm việc làm để tích lũy kinh nghiệm mới đủ điều kiện trở thành thường trú nhân (PR). Một số sinh viên cho biết khi làm việc cho các công ty PNP, họ bị chủ doanh nghiệp chèn ép bằng những cách khác nhau để gỡ gạc chi phí.

Nhiều sinh viên cáo buộc chương trình di dân kinh tế Prince Edward Island (P.E.I.) bị lạm dụng

Michael Tutton, The Canadian Press

Khương An lược dịch

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.