Tòa liên bang phán quyết người môi giới phải công bố dữ liệu bán nhà

Địa ốc, Luật pháp

Hôm thứ Sáu 1/12, Tòa Thượng thẩm Liên bang giữ nguyên phán quyết trước đây của Tòa Cạnh tranh buộc Hội đồng Địa ốc Toronto (TREB) phải cho phép các agent hội viên của mình công bố trên mạng các thông tin tài chính chi tiết về các giao dịch bán nhà.

 

 

Leave a Reply