Cảnh báo lừa đảo nhắm tới sinh viên du học ở Canada

Di trú & định cư, Học hành

Hôm 15/12/2017, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đăng thông báo sau trên trang mạng chính thức của Chính phủ Canada:

  • Trang thông tin phòng ngừa lừa đảo của IRCC.
  • Help Centre của IRCC.

Bài liên quan:

 

One thought on “Cảnh báo lừa đảo nhắm tới sinh viên du học ở Canada

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.