Nhiều đại học, cao đẳng Canada mở khóa đào tạo cho ngành cần sa

Thị trường giáo dục đang có khoảng trống về đào tạo kỹ năng cụ thể cho một ngành đang chớm nở khi sắp tới ngày hợp pháp hóa cần sa.