Giảng viên hợp đồng Đại học York đình công sau khi đàm phán đổ vỡ

Học hành, Ontario

Lần thứ hai trong mấy năm gần đây, hàng ngàn giảng viên của Đại học York đình công, ảnh hưởng tới 46,000 sinh viên cấp cử nhân đang chuẩn bị thi học kỳ và đợi điểm cuối khóa.

Trợ giảng, giảng viên bán thời gian, và trợ lý cao học tổ chức một cuộc biểu tình vào sáng thứ Hai 5/3 tại cơ sở ở mạn bắc Toronto. Hoạt động lập rào cản để đình công sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba 6/3, dù các lớp học vẫn diễn ra.

Sáu tháng đàm phán đã không đạt được thỏa thuận giữa nghiệp đoàn đại diện cho giảng viên và trường đại học này, theo thông báo của hai bên hôm thứ Sáu 2/3. Thương lượng trong dịp cuối tuần vừa qua cũng không đưa đến thỏa thuận phút chót. Vì vậy, Nghiệp đoàn Công chức Canada (CUPE), đại diện cho các giảng viên này, nói rằng cuộc đình công đã bắt đầu từ lúc 12:01 sáng thứ Hai 5/3.

Hợp đồng tạm thời, việc làm ổn định, và cơ cấu công việc và tiền tài trợ cho sinh viên cao học và trợ lý cao học nằm trong số những vấn đề vẫn còn đang thương lượng.

Tuy nhiên, khác với cuộc đình công vào mùa xuân năm 2015, lần này Đại học York không hủy bỏ các lớp học.

Một thông cáo của trường viết, “Trường viết sẽ vẫn mở cửa trong thời gian đình công. Những lớp học nào vẫn có thể tổ chức thì vẫn tổ chức.”

“Các biện pháp khắc phục sẽ được cung cấp cho sinh viên hoàn tất niên khóa của họ nếu những lớp học của họ bị hủy bỏ, hoặc họ không thể hay không muốn vượt qua rào cản của những người tham gia đình công.”

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.