Lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada tăng trong mùa khai thuế

Tài chính cá nhân, Thuế, Trị an

Mùa khai thuế đã bắt đầu và khi người Canada chuẩn bị làm hồ sơ thuế, giới chức trách đề nghị người dân cẩn thận trước những trò lừa đảo giả danh Thuế vụ Canada (CRA) hiện đang gia tăng.

Theo cảnh sát Ottawa, những trò lừa đảo này xảy ra quanh năm, nhưng số khiếu nại thường tăng trong thời gian từ tháng 3 tới đầu tháng 4 vì bọn lừa đảo nhắm tới người dân trong mùa khai thuế.

Links:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.