Những nghề nào được kính trọng nhất ở Canada năm 2018?

Văn hóa & xã hội, Việc làm

Nguồn: Insight West, & Global News 15/3/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Tin liên quan:

Những nghề được kính trọng nhiều nhất và ít nhất ở Canada, năm 2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.