Ontario công bố địa điểm của bốn tiệm cần sa giải trí đầu tiên

Mua sắm, Ontario

Địa điểm của bốn tiệm cần sa giải trí đầu tiên do chính quyền tỉnh bang Ontario quản lý đã được công bố.

Hội đồng Ban Kiểm soát Rượu Ontario (LCBO) và Cửa hàng Cần sa Ontario (Ontario Cannabis Store) cho biết các cửa hàng sẽ ở Guelph, Kingston, Toronto và Thunder Bay.

Hai cơ quan này nói rằng các địa điểm này tuân thủ các quy định về quy hoạch sử dụng đất (zoning) của địa phương, tránh gần với các trường học và có xét tới yếu tố những nơi hiện có các tiệm cần sa bất hợp pháp hoạt động.

Dự kiến 40 cửa hàng ​​sẽ khai trương trong năm nay và thêm 40 cửa hàng nữa trước tháng 7 năm sau. Tổng cộng, tỉnh bang có kế hoạch mở khoảng 150 tiệm cần sa độc lập trước năm 2020.

Ontario là tỉnh bang đầu tiên công bố kế hoạch chi tiết về bán và phân phối cần sa giải trí và sẽ quy định tuổi hợp pháp được mua là 19.

Hồi tháng 4 năm ngoái, chính phủ liên bang đã đệ trình luật với mục đích hợp pháp hóa và quản lý việc sử dụng cần sa giải trí trước mùa hè năm nay. Nhưng chính phủ liên bang để cho các tỉnh bang tự thiết kế hệ thống phân phối và các quy định sử dụng của riêng mỗi tỉnh bang.

Nguồn: The Globe and Mail 11/4/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.