Canada nới lỏng quy định không cho nhập cư vì lý do sức khỏe

Di trú & định cư

Chính phủ liên bang sắp nới lỏng các quy định về việc không chấp nhận cho nhập cư vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn chưa xóa bỏ chính sách bị nhiều người gọi là kỳ thị.

Bộ trưởng Di trú Ahmed Hussen cho biết chính sách có từ hơn 40 năm nay đã “lạc hậu” và không phù hợp với các giá trị của Canada hay các chính sách của chính phủ về tạo bình đẳng và hòa nhập.

Theo chính sách sửa đổi, di dân mới sẽ không bị bác đơn xin trở thành thường trú nhân nếu họ hoặc bất kỳ người con nào của họ bị chậm phát triển, có các yêu cầu giáo dục đặc biệt, hoặc bị khiếm thính hoặc khiếm thị. Ngưỡng chi phí y tế dự kiến ​​cũng sẽ tăng lên tới khoảng 20,000 đô-la một năm – gấp khoảng ba lần so với ngưỡng trước đây.

Các quyết định hiện nay căn cứ vào việc liệu chi phí dự kiến có vượt quá chi phí y tế và xã hội bình quân đầu người của Canada trong 5 năm hay không, hoặc liệu họ có thể được đưa vào danh sách chờ đợi hiện có mà có thể trì hoãn việc chăm sóc cho công dân Canada hoặc thường trú nhân.

Bộ trưởng Hussen ước tính rằng các quy định mới sẽ cho phép nhập cư đối với khoảng 75 phần trăm trong khoảng 1,000 người trước đây đã bị từ chối căn cứ vào lý do sức khỏe vì “nhu cầu quá cao”. Ông nói thêm rằng nhiều cuộc tham vấn và nghiên cứu sẽ được tiến hành với mục tiêu cuối cùng là bỏ hẳn chính sách không chấp nhận cho nhập cư vì lý do sức khỏe.

Bộ trưởng Di trú không nói liệu các tỉnh bang và vùng lãnh thổ có sẽ được bồi thường cho những chi phí có thể phát sinh thêm hay không, nhưng cho biết tác động đó sẽ được nghiên cứu.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không hoàn toàn xóa bỏ, chính vì chúng tôi muốn tiếp tục tham vấn. Chúng tôi nghe ý kiến hết sức rõ ràng từ ủy ban quốc tịch và di trú rằng chính sách này đã tới lúc phải thay đổi.”

Nguồn: CBC 16/4/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

 

Leave a Reply