Giá thuê nhà tại 26 thành phố Canada, tháng 4/2018 – Rents in 26 Canadian cities, Apr 2018

Di trú & định cư, Địa ốc, Video

Giá thuê trung vị của nhà 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ ở 26 thành phố Canada theo báo cáo April 2018 Canadian Rent Report của trang Pad Mapper.

Mời xem chi tiết trong video dưới đây.

Median rents for 1-bedroom, 2-bedroom apartments in 26 Canadian cities, based on April 2018 Canadian Rent Report by Pad Mapper. Scroll down to the end of the page for the video in English.

Nguồn: PadMapper 17/4/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

One thought on “Giá thuê nhà tại 26 thành phố Canada, tháng 4/2018 – Rents in 26 Canadian cities, Apr 2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.