Chính quyền Ontario đề xuất luật chấm dứt đình công kéo dài 2 tháng ở Đại học York

Học hành, Ontario

Hôm thứ Hai 7/5/2018, chính quyền Đảng Tự do ở Ontario đã đệ trình luật để chấm dứt cuộc đình công tại Đại học York của Toronto. Cuộc đình công kéo dài hai tháng đã ảnh hưởng tới hàng chục ngàn sinh viên.

Nếu luật này được thông qua, bất kỳ vấn đề tồn đọng nào giữa trường đại học và khoảng 3,000 trợ giảng cao học, giảng viên hợp đồng và trợ lý nghiên cứu cao học sẽ được giải quyết bằng trọng tài hòa giải có tính ràng buộc.

Chính quyền tỉnh bang nói rằng hai bên sẽ có năm ngày để đồng ý về một trọng tài viên hòa giải trước khi một người được bộ trưởng lao động chỉ định.

Chính quyền đã lập một ủy ban để xem xét tranh chấp này và nói rằng quyết định đề xuất luật này được đưa ra sau khi báo cáo của ủy viên William Kaplan phát hiện ra rằng các bên đã bế tắc trong đàm phán.

Cuộc đình công bắt đầu vào ngày 5/3 và tỉnh bang cho biết gần 40,000 sinh viên đã có ít nhất một khóa học bị ảnh hưởng.

Đại học York đang áp dụng trừ lại học phí cho những người bị đình công ảnh hưởng.

Nguồn: CTV, The Canadian Press 7/5/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Tin liên quan:

Giảng viên hợp đồng Đại học York đình công sau khi đàm phán đổ vỡ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.