Vì sao di dân quan trọng với Canada – Why immigration is important to Canada?

Di trú & định cư, Video

Vào năm 2035, gần 100% mức tăng dân số ròng của Canada là nhờ vào di dân. Almost 100% of Canada’s net population growth will be through immigration by 2035.

Scroll down for the English video.
English video

Bài liên quan:

3 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.