Rents in 26 Canadian cities, May 2018 – Giá thuê nhà tại 26 thành phố Canada, th5/2018

Di trú & định cư, Địa ốc, Video

Median rents for 1-bedroom, 2-bedroom apartments in 26 Canadian cities, based on May 2018 Canadian Rent Report by Pad Mapper.

Giá thuê trung vị của nhà 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ ở 26 thành phố Canada theo báo cáo May 2018 Canadian Rent Report của trang Pad Mapper. Mời xem chi tiết trong video dưới đây. (Video tiếng Việt ở cuối bài.)

Nguồn: PadMapper 15/5/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.