Liên bang cải tổ chiến lược quốc gia về giải quyết tình trạng vô gia cư

Liên bang, Văn hóa & xã hội

Các thành phố nỗ lực để giúp người vô gia cư thoát khỏi cảnh sống ngoài đường sẽ được cấp nhiều ngân quỹ hơn và ít bị hạn chế về chi tiêu hơn, theo một chương trình được cải tổ của chính phủ liên bang nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư.

Một người vô gia cư ở Toronto ngày 3/1/2018. (Ảnh: Christopher Katsarov/The Canadian Press)

Chính phủ Đảng Tự do đã xem xét kỹ chương trình này sau khi nghe các thành phố phàn nàn về các yêu cầu báo cáo cồng kềnh, thiếu ngân quỹ tài trợ và những kỳ vọng không thực tế về chi tiêu ngân quỹ cho nhanh.

Theo các quy định mới được công bố hôm 11/6, các thành phố sẽ được quyền tự quyết về các chi tiêu cho các chương trình ​​và thử nghiệm ở địa phương – miễn là họ có thể đáp ứng mục tiêu của liên bang về việc giảm một nửa số người thường xuyên sinh sống vô gia cư.

Các thành phố mới sẽ đủ điều kiện nhận tài trợ, tăng mức chi tiêu đã nhắm tới 61 thành phố và thị trấn trên toàn quốc.

Ngân sách liên bang năm 2017 đã tăng gấp đôi số tiền mà chính phủ dự định chi cho chương trình này, nâng tổng chi tiêu lên 2.1 tỷ đô-la trong thập niên tới.

Chính phủ nói rằng một phần trong mức chi tiêu mới sẽ nhắm vào thổ dân – một nhóm có số lượng người quá nhiều ở những nơi tạm cư (shelter) so với tỷ lệ dân số nói chung – và các cộng đồng ở các vùng lãnh thổ.

Nguồn: Global News 11/6/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.