Tới năm 2035 tổng sản lượng dầu của Canada dự kiến ​​sẽ tăng thêm 1/3

Kinh tế

Tổng sản lượng dầu của Canada sẽ tăng lên tới 5.6 triệu thùng / ngày trước năm 2035 – tăng 33% so với năm 2017, theo dự báo mới của ngành.

Theo một báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Dầu mỏ Canada (CAPP), sản lượng tăng ​​dự kiến chủ yếu là do tăng sản lượng dầu cát – lên tới 4.2 triệu thùng / ngày từ 2.7 triệu thùng / ngày – thậm chí trong bối cảnh chi tiêu đầu tư về dầu cát giảm trong năm thứ tư liên tiếp.

Nhưng theo dự báo của CAPP, được đưa ra vào ngày khai mạc Triển lãm Dầu mỏ Toàn cầu ở Calgary, ​sản lượng dầu thông thường cho tới năm 2035 sẽ không thay đổi nhiều – tăng lên 1.33 triệu thùng / ngày từ 1.32 triệu thùng / ngày vào năm 2017.

Sản lượng của miền tây Canada được dự báo chiếm phần lớn tổng sản lượng của cả nước, khoảng 95%.

CAPP đã xác định tiềm năng tăng trưởng lớn nhất là ở các thành hệ Montney và Duvernay trong Lưu vực Trầm tích Tây Canada, dự kiến ​​sẽ đóng góp lượng pentane và condensate khoảng 500,000 thùng / ngày vào năm 2026.

Ở miền đông Canada, sản lượng dầu sẽ tăng lên 290,000 thùng / ngày vào năm 2025 từ các dự án lớn ngoài khơi bao gồm Hebron, Hibernia, Terra Nova và White Rose, theo dự báo hàng năm này.

“Hebron sẽ chiếm phần lớn các mức sản lượng cao nhất từ ​​nay tới năm 2025 khi dự án sản xuất mới nhất của vùng này tăng lên. Sau năm 2025, sản lượng sẽ giảm xuống còn 70,000 thùng / ngày vào năm 2035.”

Báo cáo của CAPP cũng đánh giá một số thách thức của ngành công nghiệp này trong những năm tới.

CAPP nói rằng cuộc đấu tranh để được duyệt xây dựng các đường ống chính, các chính sách quản lý của quốc gia và sự bất định liên quan tới chính sách biến đổi khí hậu cấp tỉnh bang và liên bang, cũng như một loạt các dự án bị hủy bỏ, đã có tác động tiêu cực tới niềm tin của giới đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Canada.

Nguồn: CBC 12/6/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.