Dự luật cần sa một lần nữa trở lại Thượng viện sau khi Hạ viện bác bỏ 13 sửa đổi

Luật pháp

Dự luật của chính phủ Đảng Tự do để hợp pháp hóa cần sa vượt qua một lần bỏ phiếu phê chuẩn nữa ở Hạ viện — nhưng vẫn còn phải được Thượng viện phê chuẩn lần cuối trước khi có thể chính thức thành luật.

Thượng viện đã đề xuất 46 sửa đổi cho Đạo luật Cần sa, nhưng chính phủ Đảng Tự do bác bỏ nhiều sửa đổi quan trọng hồi tuần trước — trong đó có một điều khoản khẳng định quyền của các tỉnh bang được cấm trồng cần sa tại nhà.

Các dân biểu Hạ viện đã dành một phần của ngày thứ Hai 18/6 và tuần trước để tranh luận về các sửa đổi của Thượng viện trước khi 205 trong số các dân biểu bỏ phiếu ủng hộ bác bỏ 13 sửa đổi được đề xuất.

Các dân biểu Đảng NDP ủng hộ dự luật, trong khi các dân biểu Đảng Bảo thủ bỏ phiếu chống.

Dự luật được cập nhật nay quay trở lại Thượng viện, nơi nó có thể được tranh luận bắt đầu từ tối thứ Hai 18/6.

Nếu các thượng nghị sĩ không hài lòng về việc chính phủ không chấp nhận các khuyến nghị của họ, họ có thể trả dự luật về lại Hạ viện, khiến trì hoãn thông qua luật này.

Thượng nghị sĩ Yuen Pau Woo, trưởng Nhóm Thượng nghị sĩ Độc lập, nói rằng sau một năm nghiên cứu dự luật này — lời hứa tranh cử tiêu biểu của Đảng Tự do — Thượng viện đã có đưa ra những thay đổi có suy nghĩ thấu đáo và nghiêm túc.

Nếu Thượng viện hài lòng với phản hồi của chính phủ và chấp thuận dự luật mà không thay đổi gì thêm, dự luật sẽ được trình lên Toàn quyền để lấy triện chuẩn thuận của hoàng gia.

Thủ tướng Justin Trudeau và nội các của mình có quyền chọn ngày thực sự để luật này có hiệu lực. Dự luật C-45 có thời kỳ đệm tạm thời từ 8 tới 12 tuần để các tỉnh bang có thời gian chuẩn bị cho việc thực sự mua bán cần sa giải trí.

Dân biểu Đảng Tự do Bill Blair, quan chức liên bang chịu trách nhiệm chính về vấn đề cần sa, nói với đài CTV News rằng nếu dự luật nhận được triện chuẩn thuận của hoàng gia trong tuần này, cần sa giải trí có thể được dùng hợp pháp trong tháng 9.

Nguồn: CBC 18/6/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

One thought on “Dự luật cần sa một lần nữa trở lại Thượng viện sau khi Hạ viện bác bỏ 13 sửa đổi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.