1 trong 20 người Toronto không biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Di trú & định cư, Ontario

Một trong 20 người Toronto không biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và rào cản ngôn ngữ đã cản trở rất lớn khả năng tìm việc, sinh hoạt cộng đồng và có cuộc sống tốt đẹp, theo một nghiên cứu mới.

Hơn 132,700 cư dân Toronto không thể nói chuyện bằng một trong hai ngôn ngữ chính thức và họ chiếm 20.5% trong tổng số 648,970 người không nói tiếng Anh và không nói tiếng Pháp trên khắp Canada, theo báo cáo của Social Planning Toronto. Đây được cho là báo cáo đầu tiên về nhóm này.

Theo dữ liệu điều tra dân số thu thập từ năm 1996 tới 2016, số người không biết một trong hai ngôn ngữ chính thức đã tăng thêm hơn 175,000 ở Canada trong hai thập niên, dù chỉ dao động nhẹ nếu tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng dân số. Ở Toronto, số người không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đã giảm đi 10,000 người trong cùng thời kỳ.

Ở vùng Đại Đô thị Toronto (GTA), tỷ lệ người không nói tiếng Anh và không nói tiếng Pháp của Toronto đứng thứ hai sau Vùng York Region (5.6%) và tiếp theo là vùng Peel (4%), Hamilton (1.8%) và vùng Durham (0.8%).

Trong thành phố Toronto, số người này chủ yếu sống ở mạn tây của North York, ở thành phố trước đây tên là York, khu vực thành phố Toronto cũ và ở mạn tây bắc Scarborough, chỉ riêng khu này có hơn 30,000 cư dân không biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Theo báo cáo này, có tổng cộng 43.5% cư dân Toronto không nói một trong hai ngôn ngữ chính thức cho biết tiếng mẹ đẻ của họ là một phương ngữ của tiếng Hoa, tiếp theo là tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tamil, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Ba Tư, tiếng Nga và tiếng Ả Rập. Những cư dân này cũng có xu hướng sống ở những nơi mà tiếng mẹ đẻ của họ được sử dụng phổ biến, theo báo cáo.

Peter Clutterbuck, quyền giám đốc điều hành Social Planning Toronto, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích cải thiện bình đẳng, công bằng xã hội và chất lượng cuộc sống, nói: “Nhóm này rất đa dạng, nhưng rất nhiều người cao niên và phụ nữ không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bạn không thể kiếm được việc làm nếu không biết chút ít một ngôn ngữ chính thức hoặc sử dụng dịch vụ công nếu bạn không thể giao tiếp với người khác. Nó hạn chế khả năng của bạn về sinh hoạt cộng đồng và cảm thấy được kết nối.”

Báo cáo, có nhan đề Bàn về Quyền tiếp cận và Bình đẳng (Talking Access & Equity), cho biết phụ nữ và trẻ em gái chiếm gần 60% cư dân Toronto không nói cả hai ngôn ngữ chính thức, mặc dù họ chỉ chiếm 51.9% dân số của thành phố.

Mặc dù chỉ có 15.6% cư dân Toronto từ 65 tuổi trở lên, 44.6% cư dân không nói tiếng Anh, không nói tiếng Pháp của thành phố thuộc nhóm tuổi này.

Theo báo cáo, cả phụ nữ và người cao niên có nhiều khả năng tới Canada hơn với tư cách là người phụ thuộc (dependant) và do đó có thể thiếu các kỹ năng ngôn ngữ chính thức mà các đương đơn chính hoặc người bảo lãnh bắt buộc phải có.

Báo cáo này phát hiện rằng 35.7% người Toronto không biết tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có thu nhập gia đình dưới ngưỡng nghèo, so với tỷ lệ chung 20.2%. Tỷ lệ thất nghiệp cho cư dân không có khả năng ngôn ngữ chính thức cao hơn 3 điểm phần trăm so với mức trung bình của Toronto.

Nguồn: Toronto Star 8/7/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.