Tối cao Pháp viện Canada phán quyết B.C. không phải cung cấp dữ liệu y tế cho hãng thuốc lá Philip Morris

British Columbia, Luật pháp, Y tế & sức khỏe

Tối cao Pháp viện Canada nói rằng British Columbia không cần phải cho một hãng sản xuất thuốc lá quyền truy cập các cơ sở dữ liệu y tế chi tiết của tỉnh bang để bảo đảm tính công bằng của một phiên tòa về bồi thường thiệt hại hàng tỷ đô-la.

Trong một phán quyết đồng thuận tuyệt đối hôm thứ Sáu 13/7, Tối cao Pháp viện nói rằng về mặt pháp lý tỉnh bang không được phép cho hãng Philip Morris International xem dữ liệu thô từ các ngân hàng thông tin.

Viết thay mặt cho tòa án, Thẩm phán Russell Brown nói rằng các cơ sở dữ liệu y tế mà Philip Morris muốn xem có chứa các thông tin của các cá nhân mà tỉnh bang có bổn phận bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Hãng Philip Morris International đã lập luận rằng hãng cần được truy cập dữ liệu y tế cá nhân để tự biện hộ trước tòa.

Phán quyết này là diễn biến mới nhất trong nỗ lực 17 năm của B.C. nhằm buộc các công ty thuốc lá bồi thường các phí tổn chăm sóc y tế liên quan tới hút thuốc.

Phán quyết này có thể có hiệu ứng lan truyền trên toàn quốc, vì cả 10 tỉnh bang đều đã đệ đơn kiện đòi các công ty thuốc lá bồi thường hơn 120 tỷ đô-la. (B.C. là tỉnh bang đầu tiên khởi kiện.)

Một số công ty đã chấp nhận đề xuất của B.C. cho truy cập các cơ sở dữ liệu y tế bao gồm dữ liệu tổng gộp chứ không phải các hồ sơ ở cấp độ cá nhân. Tỉnh bang lập luận rằng việc cho phép truy cập hồ sơ cá nhân có thể vi phạm luật về quyền riêng tư, ngay cả khi xóa bỏ các thông tin xác định danh tánh. B.C. viện dẫn một điều khoản cụ thể về quyền riêng tư trong Đạo luật Thu hồi Thiệt hại Thuốc lá và Chi phí Y tế của tỉnh bang.

Tuy nhiên, Philip Morris đã phản đối lập trường của tỉnh bang và thắng kiện tại một tòa án B.C. và phán quyết đó được Tòa Thượng thẩm B.C. giữ nguyên, khiến chính quyền tỉnh bang phải kiện lên tới Tối cao Pháp viện Canada.

Nguồn: CBC, Global News 13/7/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.