Số nhà bán trong tháng 6 giảm 10.7% so với năm ngoái

Địa ốc

Hiệp hội Địa ốc Canada (CREA) cho biết số nhà bán trong tháng 6 giảm 10.7% so với cách đây một năm.

Kết quả này là mức thấp nhất trong 5 năm cho tháng 6.

Tuy nhiên, số nhà bán tăng 4.1% nếu so sánh với tháng 5.

CREA nói rằng đây là mức tăng hàng tháng đáng kể đầu tiên của năm nay.

Giá trung bình của nhà bán trong tháng 6 là suýt soát $496,000, giảm 1.3% so với cách đây một năm.

Nếu loại trừ các thị trường Đại Đô thị Vancouver và Đại Đô thị Toronto, giá trung bình chỉ hơn $389,000 một chút.

Nguồn: CTV 16/7/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.