Nhật nhập lúa mì Canada trở lại sau thời gian tạm ngưng

Kinh tế

Ottawa cho biết Nhật đã chấm dứt việc tạm ngưng nhập khẩu lúa mì của Canada.

Nhật đã ngưng nhập khẩu sau khi một số lúa mì biến đổi gen trái phép được phát hiện ở miền nam Alberta.

Ottawa cho biết quyết định này chấm dứt mọi hành động thương mại quốc tế phát sinh từ phát hiện vào ngày 14 tháng 6.

Hàn Quốc đã nhập khẩu trở lại vào cuối tháng trước.

Lúa mì biến đổi gen không được chấp thuận cho sử dụng thương mại ở Canada.

Chính phủ Canada nói rằng lúa mì trái phép không có trong hệ thống thức ăn hoặc thức ăn gia súc, hay bất cứ nơi nào khác ngoài nơi nó được phát hiện.

Nguồn: Global News 20/7/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.