Montreal tìm cách phòng ngừa sau khi 3 trẻ em bị sói đồng cỏ tấn công

Thị trưởng Montreal nói thành phố đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy tầm một con sói đồng cỏ (coyote) được cho là đã tấn công … Continue reading Montreal tìm cách phòng ngừa sau khi 3 trẻ em bị sói đồng cỏ tấn công