Cảnh sát bố ráp cơ sở trồng cần sa có giấy phép ở bắc Toronto, tịch thu cây và cần sa trị giá 6.5 triệu đô

Ontario, Trị an, Video

Một cơ sở có giấy phép ở King Township, phía bắc Toronto, trồng số cây cần sa vượt quá mức được phép. Hai nghi phạm bị truy tố, trong đó có một người gốc Việt.

Mời xem tin video tiếng Việt dưới đây.

Nguồn: CityNews & CTV, 3/8/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.