Calgary, Vancouver, Toronto trong Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới

Đời sống, Kinh tế

Ba thành phố của Canada đã nằm trong Top 10 của bảng xếp hạng toàn cầu về các thành phố đáng sống nhất thế giới do Economist Intelligence Unit, với Vienna (Áo) chiếm ngôi quán quân, phế truất Melbourne, thành phố Úc liên tục chiếm hạng nhất những năm trước.

Calgary xếp thứ tư, Vancouver đứng thứ sáu và Toronto xếp hạng bảy.

10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Ghi chú: Toronto và Tokyo đồng hạng 7. (Nguồn: EIU & Bloomberg)

Hàng năm, nhánh nghiên cứu và phân tích của nhà xuất bản tạp chí Economist ở London xếp hạng 140 thành phố và chấm điểm chúng dựa trên 30 yếu tố khác nhau, được chia thành năm hạng mục:

 • Tính ổn định (dựa trên tỷ lệ tội phạm, khủng bố và bất ổn quân sự ở địa phương).
 • Chất lượng y tế địa phương.
 • Văn hóa và môi trường địa phương (mọi thứ từ thời tiết tới chất lượng của các nhà hàng địa phương).
 • Chất lượng giáo dục.
 • Chất lượng cơ sở hạ tầng (mọi thứ từ vận tải công cộng tới lưới điện và mạng viễn thông).

Melbourne xếp hạng nhất trong bảy năm liên tiếp trước khi bị thủ đô Áo chiếm ngôi.

Vienna đạt điểm tuyệt đối trong mọi hạng mục trừ văn hóa và môi trường, với điểm 96.3 trên 100.

Các thành phố của Canada lọt vào Top 10 với kết quả như sau:

 • Calgary cũng được chấm điểm tuyệt đối trong hầu hết các hạng mục, ngoại trừ văn hóa và môi trường, đạt điểm 90.
 • Vancouver đạt điểm 95 về tính ổn định và 92.9 về cơ sở hạ tầng, và điểm tuyệt đối trong các hạng mục còn lại.
 • Toronto đạt 89.3 điểm về cơ sở hạ tầng và 97.2 về văn hóa và môi trường, và điểm tuyệt đối trong các hạng mục còn lại.

Xếp hạng hoàn hảo không hàm ý là những thành phố đó hoàn hảo về các khía cạnh đó, chỉ là chúng vượt trội so với những thành phố khác trong các hạng mục đó.

Thông thường, các thành phố cỡ trung có khuynh hướng đạt kết quả tốt trong bảng xếp hạng, trong khi các đại đô thị trên toàn cầu thường bị thiệt do thành công của họ vì có chi phí sinh hoạt cao hơn và cơ sở hạ tầng công cộng kém hơn do nhu cầu cao hơn.

Các thành phố đáng chú ý khác và thứ hạng của chúng:

 • Paris: 19.
 • Hong Kong: 35.
 • London: 48.
 • New York: 57.

Nguồn: CBC 14/8/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Vancouver, Toronto, Calgary nằm trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2017

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.