Khách tới tòa thị chính Toronto sẽ được kiểm tra túi xách

Ontario

Bắt đầu từ thứ Hai 17/9, khách tới tòa thị chính Toronto sẽ được kiểm tra túi xách ở hai tầng chính. Các biện pháp an ninh tăng cường này nằm trong các thay đổi được hội đồng thành phố phê chuẩn hồi tháng 6 năm nay.

Vào bất cứ thời điểm nào cũng sẽ có 3 trạm kiểm tra hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào, hai trạm khi vào khu sảnh tròn từ tầng chính từ lối vào phía nam, và trạm còn lại ở phía bắc của tòa nhà tại lối vào từ đường Hagerman.

Trưởng ban an ninh Dwaine Nichol cho biết không cần kiểm tra an ninh để sử dụng nhiều dịch vụ trên tầng chính, nhưng sẽ cần nếu muốn vào những chỗ khác gồm các tầng của tòa tháp, các phòng ủy ban hay văn phòng của các quan chức dân cử, v.v…

Các dịch vụ như thư viện hay trung tâm Service Canada ở sảnh tròn không cần kiểm tra túi xách.

Viên chức thành phố và những người thuê trong tòa nhà đã được sàng lọc trước và mang thẻ vào cửa sẽ không áp dụng các biện pháp an ninh mới này.

Những nâng cấp an ninh mới nhất này là một phần của kế hoạch cũng như việc lắp đặt thêm các mày dò kim loại trước khi vào các phòng họp hội đồng và kiểm tra rà người cho các phòng ủy ban dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm 2018.

Nguồn: Global News, 16/9/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.