Trường võ mở lớp taekwondo đặc biệt cho người bị chứng Down

Alberta, Giải trí

Hydra Martial Arts, một câu lạc bộ võ thuật ở Calgary, mở lớp học đặc biệt dành cho người bị chứng Down, cả trẻ em lẫn thanh niên.

Khóa học taekwondo duy nhất ở Calgary dành cho nhóm nhu cầu đặc biệt này được mở với sự tư vấn của Ups and Downs, hiệp hội về chứng Down ở Calgary.

(Ảnh: Anis Heydari/CBC)

Khóa học này có buổi học đầu tiên vào giữa tháng 9; cả phụ huynh lẫn học sinh đều nói thích môi trường mọi lứa tuổi cùng học.

Dạy võ cho học sinh có những khiếm khuyết về nhận thức không phải điều mới đối với Hydra. Trường cũng đã có khóa taekwondo dành riêng cho những người bị tự kỷ trong 4 năm qua.

Giới vận động cho người Calgary bị các khuyết tật về tâm thần nói các chương trình như các khóa học của Hydra mang lại những cơ hội có giá trị.

Nguồn: CBC, 17/9/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.