Chính quyền Ontario hủy bỏ kế hoạch tăng thuế bia

Ontario, Thuế

Chính quyền của Đảng Bảo thủ Cấp tiến ở Ontario cho biết sẽ hủy bỏ kế hoạch tăng thuế bia thêm 3 xu/lít mà chính quyền cũ của Đảng Tự do đã lên kế hoạch sẽ thực hiện vào tháng tới.

Chính quyền nói rằng thuế bia đã tăng 3 xu/lít mỗi năm kể từ năm 2015.

Chính quyền cho biết sẽ ngừng đợt tăng thuế dự định sẽ có hiệu lực vào ngày 1/11 trong khi chính quyền rà soát lại cách tiếp cận của tỉnh bang về việc bán bia và rượu, bao gồm việc có thể mở rộng cho phép bán bia rượu tại các tiệm tạp hóa và siêu thị lớn.

Chính quyền chưa thể cho biết ngay là sẽ thất thu bao nhiêu tiền thuế do ngừng đợt tăng thuế này.

Thuế bia và rượu mang lại khoảng 589 triệu đô-la tiền thuế trong năm 2016-2017.

Nguồn: CTV, 12/10/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.