Liên bang cho phép hút cần sa ở chỗ cắm trại trong các công viên quốc gia của Canada

Liên bang, Luật pháp

Cơ quan Parks Canada cho biết người cắm trại sẽ được phép hút cần sa tại những chỗ cắm trại có đăng ký ở các công viên quốc gia trên toàn Canada.

Những người đi hiking tại các công viên quốc gia ở một số tỉnh bang — bao gồm Alberta, British Columbia, Ontario và Quebec — sẽ được phép hút trên các đường hiking và ở những nơi hẻo lánh.

Giới chức trách nói không ai được phép hút ở các khu vực cắm trại chung hoặc xung quanh các bãi vui chơi.

Các quy định về những khu vực công cộng, bao gồm các khu vực sử dụng trong ngày, rất khác nhau tùy thuộc vào tỉnh bang là địa bàn của công viên quốc gia.

Sáu thị trấn và làng bên trong các công viên quốc gia đều có quy định riêng của họ về cần sa.

Banff và Jasper ở Alberta, Waskesiu ở Prince Albert National Park và Wasagaming ở Riding Mountain National Park không cho phép hút ở những khu vực công cộng.

Lake Louise và Waterton ở Alberta và Field ở B.C. cho phép dùng ở những khu vực công cộng.

Nguồn: CBC, 12/10/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.