Hợp pháp hóa cần sa: một số tội vẫn có án tù lâu năm

Luật pháp

Cần sa nay đã hợp pháp ở Canada, nhưng không có nghĩa là mọi hành vi đều được miễn tội hình sự.

Luật lệ về việc tiêu thụ, sở hữu và phân phối hợp pháp vẫn còn rất nghiêm ngặt, và có nhiều hình phạt nặng.

Hậu quả của việc vi phạm pháp luật có thể từ bị phạt tới án tù lâu năm.

Sau đây là một số tội có bị tù lên tới 14 năm:

  • Mang cần sa qua biên giới Canada, bất kể xuất cảnh hay nhập cảnh.
  • Cho hoặc bán cần sa cho người dưới độ tuổi được dùng hợp pháp (ở Ontario là 19 tuổi)
  • Sử dụng một người vị thành niên để phạm tội liên quan tới cần sa.
  • Phân phối hoặc bán cần sa không có giấy phép.
  • Trồng cần sa vượt quá mức cho phép cá nhân, tùy theo quy định của mỗi tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, đối với những người trên 19 tuổi ở Ontario, sở hữu hơn 30 gam cần sa có thể bị phạt hoặc án tù tới tối đa 5 năm.

Đối với người vị thành niên, luật lệ hơi mập mờ. Tùy vào độ tuổi được dùng hợp pháp ở mỗi tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ, bất cứ ai dưới độ tuổi đó cũng bị cấm mua, sở hữu, tiêu thụ hoặc trồng cần sa.

Theo quy định của liên bang, nếu một người vị thành niên bị bắt có mang cần sa, việc sở hữu hơn 5 gam cần sa có thể dẫn tới án tù theo Đạo luật Tư pháp Hình sự Thanh thiếu niên.

Nhưng luật lệ có thể mỗi nơi mỗi khác tùy tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ. Ở Ontario, Nếu một người dưới 19 tuổi sở hữu cần sa, người đó có thể phải đóng phạt tới tối đa $200 hoặc bị chuyển sang một chương trình giáo dục hoặc phòng ngừa dành cho thanh thiếu niên.

Tìm hiểu thêm về luật lệ cần sa ở đây.

Tham khảo toàn bộ Đạo luật cần sa ở đây.

Nguồn: 680 News, 17/10/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.