Nhân viên Canada Post đình công luân phiên ở 4 thành phố

Liên bang

Nghiệp đoàn đại diện nhân viên Canada Post cho biết các cuộc đình công luân phiên đã bắt đầu ở 4 thành phố Canada sau khi đã quá hạn chót sáng thứ Hai 22/10 mà không đạt được thỏa thuận.

Nghiệp đoàn Nhân viên Bưu chính Canada (CUPW) cho biết các cuộc đình công bắt đầu lúc 12:01 sáng 22/10 tại Victoria, Edmonton, Windsor và lúc 1:01 sáng tại Halifax và sẽ kéo dài trong 24 giờ.

Chủ tịch CUPW Mike Palecek nói Canada Post đã từ chối bàn về những vấn đề quan trọng đối với nghiệp đoàn, bao gồm sự bảo đảm việc làm, chấm dứt bắt buộc làm ngoài giờ, các biện pháp y tế và an toàn tốt hơn và bình đẳng giới.

Nghiệp đoàn nói rằng thư từ vẫn sẽ được giao phát ở những thành phố đó, nhưng sẽ bị chậm trễ.

Hội viên CUPW đình công dọc đường Almon St., trước trụ sở phân loại thư từ vùng của Canada Post ở Halifax hôm 22/10/2018. (Ảnh: Ted Pritchard/The Canadian Press)

Canada Post nói có đưa ra đàm phán đề xuất bao gồm tăng lương, sự bảo đảm việc làm, tăng phúc lợi và không nhượng bộ.

Phát ngôn viên Jon Hamilton nói thư từ vẫn sẽ được giao phát ở tất cả các địa điểm khác trên toàn quốc nếu có đình công.

Ông nói Canada Post vẫn quyết tâm đàm phán được một thỏa thuận.

Nguồn: The Canadian Press / 680 News, 22/10/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

One thought on “Nhân viên Canada Post đình công luân phiên ở 4 thành phố

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.